ADAPTER 1 VENTIL

Automatisk, trådbaserad punktövervåkning


Adapter 1/2″ ventil – RSK 521 65 39
Adapter 3/4″ ventil – RSK 521 65 40

Waterguard Adapter är vår bästsäljare. Modellen är trådbaserad och ägnar sig för säkring av eventuellt läckage från vatteninstallationer i rum utan golvbrunn (kök, separat toalett osv.). Lösningen är enkel att installera och kräver ingen extra stickkontakt. Vid läckage bryts strömmen till kontakten.

MONTERINGSVÄGLEDNING

Magnetventil (er) – monteras av godkänd VVS installatör

  1. Magnetventiler monteras på kall (med 1 ventil) eller både kall- och varmvattenledning (med 2 ventiler) efter huvudstoppkranen.
  2. Är det monterat brandslang måste magnetventilen monteras efter uttag för brandslang.
  3. Magnetventilen kan monteras horisontellt eller vertikalt. När ventilen monteras horisontellt skall aldrig spolen hängas nedåt.
  4. Magnetventilen måste monteras i riktig strömriktning, markerad med pil på ventilen.
  5. Kabel för magnetventil kopplas till. Använd bifogad packning och skruv.

OBS: Sil måste monteras före magnetventil där det är fara för smuts och större partiklar som kan lägga sig i ventilhus.

Väggadapter med sensorledning

  1. Sensortape/-ledning pluggas in i adaptern. Ledningen läggs därefter ut på områden som ska övervakas alltid under varmvattenberedare, diskmaskin, tvättmaskin, vattentillkopplat kylskåp etc.
  2. Vid övervakning av badrum bör sensorledningen läggas i spår under dörrtröskel eller annan gunstig placering. Detektorn måste också ligga så att den inte blir påverkad av vattenånga.
  3. Vid användning av sensortape (3 meter) skall sensorpunkterna (var 10 cm) vända upp och fästas med påmonterad tape.
  4. Om sensorledning (4 meter) används måste de avisolerade punkterna (var 15 cm) ligga NED mot det underlag som önskas övervakat. Dold anläggning dras i K-rör.
  5.  Adaptern pluggas in i Stick där man önskar primärövervakning, vanligtvis i köksskåp i förbindelse med diskmaskin. Diskmaskinens strömledning pluggas in i adaptern så att strömmen till denna bryts vid ett ev. läckage.

OBS: Systemet måste alltid testas efter montering genom att fukta alla sensorledningar med en våt trasa och kontrollera att ventilen stänger.
Kontrollera att vattentillförseln är stängd (efter magnetventil). Tryck
RESET på väggadapter för att öppna ventilen igen.

Systemet har en automatisk genomgång av ventilen en gång per dygn.

Systemet bör testas minst 2 gånger per år av användare.

Strömadapter