QuickStop

Manuell vattenstopp med dörrbrytare


QuickStop – RSK 521 65 30

Detta är en elektronisk stoppkran som monteras i anslutning till husets stoppkran. Ett tryck på brytaren när man lämnar huset och vattnet stängs. Har inte automatisk läckage detektor. Systemet kan uppgraderas med det antal trådlösa sensorer som du har behov av.

MONTERINGSVÄGLEDNING

Magnetventil – monteras av godkänd VVS installatör
 1. Magnetventilen monteras på kallvattenledningen efter huvudstoppkranen
 2. Är det monterat brandslang måste magnetventilen monteras efter uttag för brandslang.
 3. Magnetventilen kan monteras horisontellt eller vertikalt. När ventilen monteras horisontellt skall aldrig spolen hängas nedåt.
 4. Magnetventilen måste monteras i riktig strömriktning, markerad med pil på ventilen
 5. Koppla ledningen från magnetventilen till väggadaptern och fäst väggadaptern försvarligt på riktigt ställe

OBS: Filter måste monteras före magnetventil där det är fara för smuts och större partiklar som kan lägga sig i ventilhus.

Brytare

 1. Montera brytaren i närheten av utgångsdörren så att det är enkelt att skruva av vattnet när man lämnar huset och att skruva på när man kommer hem
 2. Medföljande strömtillförseln skall pluggas in i stickkontakten, inte i den medföljande strömadaptern. Den andra ändan pluggas in i Power ingången i botten av brytaren
 3. Det kan vara klokt att kontrollera att brytaren har tillräcklig räckvidd före brytaren monteras permanent. Radiosignalerna går normalt flera hundra meter, men räckvidden kan reduceras av väggar. Murgolv, radiostörning från annan elektronisk utrustning osv.
 4. Batterierna (2 stk AAA batterier) sätts in i enheten.
 5. Brytaren fästes med hjälp av skruvfästen på baksidan av brytaren. Använd medföljande skruvar som passar i hålen på baksidan.
OBS: Brytaren bör inte placeras rätt i närheten av tekniska installationer som värmepumpar, aircondition pga. Fara för radiostörning.

 

Strömadapter för magnetventil

Detta är strömtillförseln till magnetventilen som blir styrd trådlöst från kontrollpanelen.
Denna enhet skall pluggas in i en jordad stickkontakt och i närheten av magnetventilen.

OBS: Koppla inte in strömtillförseln för kontrollpanelen i denna kontakt.

Registrering av strömadapter

 1. Tryck och håll RESET knappen inne på kontrollpanelen (2 sek)till ljud och röd ljussignal aktiveras.
 2. Tryck och håll RESET knappen inne på strömadaptern (2 sek) tills ljud och ljussignal aktiveras
 3. Bägge enheterna kommer att bekräfta att registreringen var vällyckad genom att avge en kvitteringston.
 4. Du kan nu styra magnetventilen direkt genom att trycka på knapparna OFF och ON på kontrollpanelen
 5. Du har 20 sek. På dig att registrera kontrollpanelen upp mot strömadaptern, så det är en fördel att ha enheterna i närheten av varandra i denna fas.
Waterguard Smart Stop

Strömadapter