7-KANALER

Ledningsbaserad lösning för användning i näringsfastigheter med schakt


Waterguard 7-kanaler är ett trådbaserat system som är anpassat för hyreshus och näringsfastigheter med rörschakt, där trådlösa system inte passar. Centralenheten har 7 sensorutgångar och är tillrättalagd för uppkoppling mot larm­anläggning.

EXEMPEL PÅ LÖSNING FÖR NÄRINGSFASTIGHETER. Klicka för stor bild.

Prinsippskisse Waterguard næringsbygg

Styrpanel. Kan beställas separat, RSK 5216524