7-KANALER

Trådbaserat vattenläckagesystem som är anpassat för näringsbyggnader


7-kanaler – 1/2″ ventil – RSK 521 65 27
7-kanaler – 3/4″ ventil – RSK 521 65 28

Waterguard 7-kanaler är ett trådbaserat vattenläckagesystem som är anpassat för större och mer komplicerade installationer där trådlösa system inte passar, som t.ex. näringsbyggnader och lägenheter med rörschakt. Centralenheten har 7 sensorutgångar och är tillrättalagd för uppkoppling mot larmanläggningar.

EXEMPEL PÅ LÖSNING FÖR NÄRINGSBYGGNAD. Klicka för större bild.

Prinsippskisse Waterguard næringsbygg

MONTERINGSVÄGLEDNING

Magnetventil – monteras av godkänd VVS installatör

  1. Magnetventilen monteras på kallvattenledningen efter huvudstoppkranen. Är det monterat brandslang måste magnetventilen monteras efter uttag för brandslang. Magnetventilen kan eventuellt också monteras på varmvattenledningen eller varmvatten cirkulationen.
  2. Magnetventilen kan monteras horisontellt eller vertikalt. När ventilen monteras horisontellt skall aldrig spolen hängas nedåt.
  3. Magnetventilen måste monteras i riktig strömriktning, markerad med pil på ventilen.

OBS: Filter måste monteras före magnetventil där det är fara för smuts och större partiklar som kan lägga sig i ventilhus.

Centralenhet

  1. Centralenheten fästs på vägg vid magnetventil innan sensorledning tillkopplas både till ingång och utgång i kopplingsstycket under centralenheten
  2. Kabel för magnetventil kopplas till. (Använd bifogade packning och skruv)
  3. När sensortape används skall sensorpunkterna (pr 15 cm) vända upp och fästas med dubbelsidig tape.
  4. Om sensorledning (4 m lång) används måste de avisolerade punkterna (pr 10 cm) ligga NED mot önskad övervakat underlag. (Dold anläggning dras i K-rör)
  5. De 7 läckagemätningsingångarna kommer att ha kanalnr. Från 1-7 på displayen
  6. El kopplas till 230 V jordad stickkontakt.

OBS: Systemet måste alltid testas efter montering genom att fukta alla sensorledningar med en våt trasa och kontrollera att ventilerna stänger. Tryck RESET på kontrollpanelen för att öppna. Systemet bör därefter testas minst 2 gånger per år av användaren.

Kopplingsschema:
1 Ingång nr 1- 2 Utgång nr 1
3 Ingång nr 2- 4 Utgång nr 2
5 Ingång nr 3- 6 Utgång nr 3
7 Ingång nr 4- 8 Utgång nr 4
9 Ingång nr 5- 10 Utgång nr 5
11 Ingång nr 6- 12 Utgång nr 6
13 Ingång nr 7- 14 Utgång nr 7
15 Driftsp/data till 1 tråds temperaturgivare – Dallas
16 GND till temperaturgivare
17 15 V DC driftsspänning till 4-20mA utrustning
18 Ingång till 4-20mA signal
19 Larmrelä C
20 Larmrelä NC
21 Larmrelä NC
22 Larmrelä NO

Centralenhet. Kan beställas separat, RSK …