UPONOR WATERGUARD

Lösning specialanpassad till Uponors Tappvattensystem PPM


Uponor Waterguard är en integrerad del av centralskåpet som utgör ”hjärtat” i detta system. Systemet är enkelt och tidsbesparande att installera och har en användarvänlig kontrollpanel som gör det enkelt att stänga av vattnet manuellt.

MONTERINGSVÄGLEDNING

Uponor Waterguard monteras enkelt på fördelaren i fördelarskåpet med hjälp av Uponor unika bajonettkoppling. Systemet styr via en kontrollpanel som normalt placeras vid utgångsdörren. Så kan husägaren med ett enkelt tryck stänga av vattnet varje gång hemmet lämnas. Systemet kan dessutom kopplas till larmsystem så att vattenstoppen aktiveras med bostadslarmet.

I tillägg kan det läggas ut ett obegränsat antal trådlösa läckagesensorer som sörjer för att vattnet stängs av automatiskt om det skulle bli läckage.

Se filmen nedan för installation:

Uponor Waterguard

Ventiler med bajonettkoppling