OSO Supersmart

Läckagesäkring och varmvattenberedare i en och samma produkt


OSO Supersmart 

Med Waterguard OSO SuperSmart får du läckagesäkring och varmvattenberedare i en och samma produkt. Med gemensam centralenhet styr du både varmvattenberedare och de trådlösa sensorerna som skall detektera vattenläckage.

OSO-beredaren är mycket effektiv och värmer vattnet upptill 3 gånger fortare utan ökat strömförbruk. Du kan ställa in varmvattenberedaren på semesterläge, så att temperaturen sänks till minimum 5 grader. Systemet har inbyggd anti-legionella funktion.

Kan uppgraderas med så många trådlösa sensorer som du har behov av och kan kopplas upp mot bostadens larmanläggning.

MONTERINGSVÄGLEDNING

Magnetventil – monteras av godkänd VVS installatör

 • Magnetventilen monteras på kallvattenledningen efter huvudstoppkranen. Är det monterat brandslang MÅSTE magnetventilen monteras efter uttag för brandslang.
 • Magnetventilen kan monteras horisontellt eller vertikalt. När ventilen monteras horisontellt skall aldrig spolen hängas nedåt.
 • Magnetventilen måste monteras i riktig strömriktning, markerad med pil på ventilen.
 • Magnetventilen måste monteras av godkänd VVS installatör.
 • Filter måste monteras före magnetventil där det är fara för smuts och större partiklar som kan lägga sig i ventilhus.

Centralenhet

 • Centralenheten fästs på vägg vid OSO beredaren.
 • Vit kabelkanal (1m) fästs på vägg vid centralenheten.
 • Fabriksmonterad kabel till magnetventilen kopplas till vatten.
 • Sensorledningen läggs från central fram till området som ska övervakas.
 • El kopplas till 230 V jordad stickkontakt.
 • Vit 4 ledarkabel läggs i kabelkanal och kopplas till plugg i nedre höljet på OSO beredaren.
 • Svart 4 ledare temperaturledning läggs i kabelkanal och kopplas till plugg i nedre höljet på OSO beredaren.


OBS! Waterguards anläggning ska testas minst 1- 2 gånger per år och alltid efter montering.

OBS! Innan systemet återställs efter eventuellt läckage måste huvudstoppkranen stängas, för att därefter öppnas igen efter återställning.

Kopplingsschema:

 

Programmering med funktionsknappar:
Vid första gången som spänning tillkopplas kommer displayen att visa 75 °C. Detta är den gällande set-temperaturen på vattnet både vid övre och nedre kolv. Set-temperaturen kan ändras upp och ned med piltangenter vid sidan av displayen.

Funktionsknapparna kommer att lysa vitt när de är aktiva.

Prog
Trycker du på denna knapp lyser den och displayen visar P0. Detta är programmerings läge och du kan registrera de trådlösa sensorerna (se nedan). Vid andra registreringar kan du bläddra med piltangenterna och välja vilket programmeringsläge du skal använda.

P0 – Registrering vattensensor
P1 – Registrering trådlös brytare (extra utrustning)
P2 – Registrering trådlös magnetventil (extra utrustning)
P3 – Ställa RTC klocka

Start av RTC klockan
Efter att ha valt P3 kan vi ställa dagnr. i RTC klockan
Måndag = 1… Söndag = 7

Tryck Prog på nytt, nu ställs dagnr på displayen. Använd pilknappar från 1-7.
Tryck Prog på nytt, RTC klockan aktiveras.

Programmering av trådlösa sensorer
Tryck på PROG knappen på centralenheten, P0 visas.
Efter ett nytt tryck på PROG knappen och sensor id. nr. Väljs med pilknappar från 10-29. När du har valt sensor id. nr. Trycker du på PROG igen och centralen väntar i 10 sek. På att du skall trycka på programmeringsknappen på sensorerna (se nedan trådlös sensor)

När centralen och sensor har utväxlat info. För id – setting korrekt, vänder centralen tillbaka till normalt driftsläge. Märk sensor med programmerat nr. på baksidan med vattenfast tusch.

Economy
Om du önskar att bara värma upp övre delen av beredaren trycks ECONOMY in. Ljus aktiveras under knappen. (Sparläge ca 100 l v.v. volym) Om ECONOMY inte är aktiverad så är beredaren i normalläge (övre del värms upp först, därefter nedre del). 200 l v.v. volym)

Vacation
Beredaren kan sättas i semesterläge genom att trycka på VACATION. Beredaren kommer då att bara värmas upp till 5 °C, för att spara på energi och hålla beredaren frostsäker. Nytt tryck på VACATION eller RESET upphäver inställningen.

Reset
Tryck på RESET knappen stänger av larm eller felmeddelande och för att snabbt komma ur prog. läge. Genom att trycka på denna knapp lyser den i 1-2 sek. All reglering börjar från start (reläer kopplas in/ut osv.) efter senast använd set-temp värde. Vacation läge kan också stängas av här.

Legionella
När set – temperaturen på beredaren ställs in under 65 °C skall denna funktion automatiskt aktiveras. Beredaren värms då upp till 75 °C en gång i veckan och därmed elimineras möjligheten för växt av legionella bakterier.

MEDDELANDE PÅ DISPLAYEN:

Failure
Varslar om felmeddelanden i systemet/röda lysdioder

°C T.Stat
Vid fel i temp. regleringen i beredaren kommer T. Stat lampan lysa och ljudsignal varsla. Detta kommer också att ske om nätspänning sätts på systemet, utan att v.v. beredaren är fylld med vatten. Det är också inbyggd en säkerhetstermostat i tanken om inte centralens effektrelä kopplas ut.

Element
Inbyggda rutiner i OSO SuperSmart kontrollerar regelbundet att värmekolvarna fungerar. Om centralen försöker att värma upp vattnet utan att det blir någon temperaturstigning, är det troligtvis fel i värmekolv. Det kopplas då automatiskt över till den kolven som fungerar och samtidigt varslas det med ljus och ljud. Tryck på Reset knappen för att stänga av ljus och ljud meddelande.

Battery
Låg batterispänning i trådlösa vattensensorer kommer att varslas till centralen och lampan Battery kommer att lysa, samtidigt som ljudgivare aktiveras. Batterier måst då bytas!

Leak
Om Sensorledningen är kopplad till centralen och varslar om läckage, kommer lampan Leak att lysa, ljudgivare aktiveras och displayen visar 0. Om en eller flera trådlösa läckagesensorer aktiveras kommer Leak lampan att lysa. Ljudgivare aktiveras och displayen visar sensorn id. nr. (10-29). Vid läckage meddelande kopplas också effektrelä ut så att tanken inte värms upp. I fall tanken inte får tillförsel av vatten. Alla larm aktiverar också larmrelä som kan kopplas opp mot larmcentral.

Waterguard OSO SuperSmart

Centralenhet för styrning av beredare och vattenstoppsystem