SMART STOP

En enkel och användarvänlig lösning för dig som behöver övervaka många rum.


Smart Stop 1/2″ ventil – RSK 5216529
Smart Stop 3/4″ ventil – RSK 5216525

Smart Stop är en populär version för bostäder. Med ett enkelt knapptryck kan du stänga av vattnet när du lämnar bostaden. Systemet kan uppgraderas med det antal trådlösa sensorer som du har behov av, och är tillrättalagt för uppkoppling till larmanläggning. En enkel och användarvänlig lösning för dig som behöver övervaka många rum.

MONTERINGSVÄGLEDNING

Magnetventil – monteras av godkänd VVS installatör:

 • Magnetventil monteras på kallvattenledning efter huvudstoppkran
 • Är brandslang monterad måste magnetventilen monteras efter uttag för brandslang
 • Magnetventil kan monteras horisontellt eller vertikalt, när ventilen monteras horisontellt skall aldrig spolen hängas nedåt
 • Magnetventilen måste monteras i riktig strömriktning, markerad med pil på ventilen.

OBS: Filtret måste monteras före magnetventilen där det är fara för smuts och större partiklar i vattnet, som kan lägga sig i ventilhuset.

Strömadapter för magnetventil

 • Detta är strömtillförseln till magnetventilen som blir styrd trådlöst från kontrollpanelen
 • Denna enhet ska pluggas in i en jordad stickkontakt och i närheten av magnetventilen

OBS: Vänta med att montera strömtillförseln tills efter att den är uppmätt mot kontrollpanelen se uppmätning av strömadapter nedan.

Kontrollpanel

 • Kontrollpanelen monteras på vägg, gärna vid husets ingångsdörr för att man enkelt ska kunna stänga av vattnet när man lämnar huset. Bör inte placeras i omedelbar närhet av tekniska installationer, som aircondition, värmepump, etc. pga. radiostörning.
 • Strömtillförseln till kontrollpanelen pluggas i power – ingång i botten av kontrollpanelen.
 • Om larmanläggning ska tillkopplas används medföljande larmkabel.

Registrering trådlösa sensorer

 • Se till att ha både kontrollpanel och sensorer i närheten
 • Sätt in 2 stk medföljande AA-batterier i sensorer genom att vippa av locket
 • Tryck och håll RESET knappen inne på kontrollpanelen (2 sek) tills ljud och röd ljussignal aktiveras
 • Kontrollpanelen bekräftar att registreringen är vällyckad genom att avge en kvitteringston. Trådlös sensor kommer att blinka snabbt från grön LED.

Registrering av strömadapter för magnetventil

 • Se till att ha strömadapter för magnetventil i närheten av kontrollpanelen
 • Tryck och håll RESET knappen inne på kontrollpanelen (2 sek) till ljud och röd ljussignal aktiveras. Inom 20 sekunder, tryck och håll RESET knappen inne på strömadaptern (2 sek) tills ljud och ljussignal aktiveras
 • Bägge enheterna kommer att bekräfta att registreringen var vällyckad genom att avge en kvitteringston. Du kan nu styra magnetventilen direkt genom att trycka på knapparna OFF och ON på kontrollpanelen

Utskiftning av enheter

Om en trådlös sensor eller strömadapter måste bytas ut, måste systemet återställas och alla enheterna måste registreras på nytt. Om inte detta görs kommer systemet att varsla om tekniskt fel genom återkommande 2 korta pip

Indikatorer och knappar

RF lampan blinkar: Enheten mottar en godkänd signal från andra enheter.
OFF: Lyser rött när magnetventilen har stängt av vattnet.
ON: Lyser grönt när magnetventilen är öppen (normalläge)

System reset

Om ventilerna har stängt sig måste systemet nollställas för att ventilerna ska öppnas igen. Systemet måste också nollställas om en eller flera komponenter har byts ut.
Så gör du: Tryck och håll RESET knappen inne i ca 10 sek. Efter ca 2 sek. kommer brytaren att pipa första gången. Släpp inte RESET knappen utan fortsätt att hålla den inne tills den piper för andra gången.

Placering av trådlösa sensorer

Sensorn kan fästas på vägg i konsol med sensorspets ned mot golv. Sensorerna kan också läggas platt mot golv – utan konsol eftersom det också finns sensorpunkter på undersidan av sensorn.
Sensorerna kan förlängas med en extra sensorledning. Sändarekonsolen fästes då lågt på vägg och trådlös sensor placeras i konsolen. Medföljande sensorledning kan monteras på sensor. Sensorledningen skall vara max 0,6 m.

Systemet har en automatisk genomgång av ventilen en gång per dygn.

Waterguard Smart Stop

Strömadapter (RSK 5216532)