25 ÅR MED LÄCKAGESÄKRING I NORDEN

Egenutvecklade lösningar i nära samarbete med VVS branschen har givit goda resultat


Montering av Waterguard

Waterguard grundades av tidigare Norsk Hydro ingenjör John Asheim i början av 1990 talet. Under 2004 blev verksamheten övertagen av Lars Nilsen och företaget Lani Invest.

Säker installation
Alla våre produkter har en ”accepterad monteringsanvisning” för korrekt installation enligt Säker Vatten branschregler 2016:1. Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 säkerställer en utförandenivå baserat på gällande lagkrav, Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Branschreglerna är framtagna av installatörer i samarbete med leverantörer av VVS produkter, försäkringsbolag och är exempel på bra och säkert utförande för att minimera vattenskador. Waterguards monteringsanvisningar uppfyller Säker Vattens krav och är märkta med Säker Vattens logotyp.

SP-godkänd i Sverige
Waterguards vattenfelsbrytare har typgodkännandebevis från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Typgodkännandebevis

Kontakta oss
Waterguard AS,
Nedre Storgate 46, 3015 Drammen, Norge
+47 23 11 56 60 / post@waterguard.no