SMART BASIC

Waterguard Smart Basic är ett mycket avancerat trådlöst system.


Smart Basic 3/4″ ventil – RSK 5216544

Waterguard Smart Basic är ett mycket avancerat trådlöst system. Passar bäst för bostäder och näringsbyggnader där man önskar att övervaka flera rum. Systemet kan uppgraderas med det antal trådlösa sensorer som du önskar. Möjlighet finns för trycktestning (systemet kan levereras med ventil med trycksensor för registrering av dolda vattenläckage) och tillrättaläggning för uppkoppling till larmanläggningar.

MONTERINGSVÄGLEDNING

Magnetventil – monteras av godkänd VVS-installatör:

 • Magnetventil monteras på kallvattenledning efter huvudstoppkran. Är det monterat brandslang måste magnetventilen monteras efter uttaget för brandslang.
 • Magnetventil kan monteras horisontellt eller vertikalt. När ventilen monteras horisontellt skall aldrig spolen hängas nedåt.
 • Magnetventilen måste monteras i riktig strömriktning märkt med pil på ventilen.

OBS: Filter måste monteras före magnetventilen där det är fara för smuts och större partiklar i vattnet, som kan lägga sig i ventilhuset.


Centralenhet – monteras av godkänd el-installatör:

 • Centralenheten fästs på vägg vid magnetventil
 • Fabriksmonterad kabel för magnetventil kopplas till
 • Sensorledning fästs och läggs från central och fram till närmaste område som skall övervakas. Övriga områden i byggnaden övervakas med de trådlösa sensorerna
 • El tillkopplas med 230 volt jordad stickkontakt

OBS: Systemet måste alltid testas efter montering genom att fukta alla sensorerna med en våt trasa och kontrollera att ventilerna stängs. Tryck RESET på kontrollpanelen för att öppna. Systemet bör därefter testas minst 2 gånger per år av användaren.

Registrering trådlösa sensorer:

 • Sätt in 2 stk medföljande AA-batterier genom att vippa av locket
 • Tryck OK på centralenheten så att du kommer fram till menyn. Använd piltangent nedåt till KONFIGURATION, tryck därefter på OK.
 • Du kommer då till ”MELDE OPP SENSOR”, använd piltangenten upp/ned för att hitta önskat område där respektive sensor skall programmeras. Tryck därefter OK
 • Du måste nu aktivera sensorn genom att trycka på den lilla knappen vid sidan av batterierna. Kommunikationen mellan sensor och Central är i gång, och sensor programmeras automatiskt med valt rum/plats i centralenheten.

Placering av trådlösa sensorer:

 • Sensorerna kan fästas på vägg i konsolen med sensorspetsen ner mot golvet.
 • Sensorerna kan också läggas platt mot golv – utan konsol eftersom det också finns sensorpunkter på undersidan av sensorn.

Sensorerna kan förlängas med en extra sensorledning. Sändare konsolen fästes då lågt på vägg och trådlös sensor placeras i konsolen. Medföljande sensorledning kan monteras på sensor. 

Waterguard Smart Basic styringspanel

Centralenhet. Kan även beställas separat, RSK 5216542