VATTENSKADOR ÄR ETT SAMHÄLLSPROBLEM

De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. 


Läckande rörinstallationer

Över hälften, ca 60 procent, av alla vattenskador beror på läckande rörinstallationer. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och ca tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation.

Enligt Vattenskadeundersökningen betalade Sveriges försäkringsbolag ut drygt tre miljarder kronor för färdigbehandlade vattenskador. Den totala kostnader är däremot 50–60 procent högre eftersom försäkringstagarnas självrisker och avskrivningar av de ersatta byggnadsdelarnas värde inte ingår i summan.

Köken har fler skador än badrum

De senaste tolv åren vattenskadorna i köken ökat med 10 procent. Vattenskadeundersökningen 2015 visar att förra året uppstod 33 procent av skadorna i köken. Det är en ökning med 1 procentenhet sedan 2014, då andelen skador i kök för första gången var större än skadorna i badrum.

Rabatt på försäkringen med godkänd vattenfelsbrytare

På bakgrund av denna utvecklingen ger bl.a Folksam upp till 10 procent i rabatt på byggnadsdelen av försäkringen i din villaförsäkring om du tecknat genom fackförbund eller förening. Les mer här

 


Innehållet är häntat från VVS-forum.
Läs hela rapporten här

I köken var det utrustningen som orsakade flest skador. Diskmaskiner tillsammans med kyl, frys och ismaskiner stod 40 procent, andelen rörskador var 26 procent och koppling/fog orsakade 17 procent. I bad- och duschutrymmen stod anslutning till golvbrunn för 21 procent av skadorna, lika stor andel som skador relaterade till rör.

Överlag är det ledningssystemen som orsakade störst andel skador med 59 procent, men andelen har sjunkit något de senaste åren. Samtidigt har andelen skador från utrustning stadigt ökat och stod 2015 för 24 procent av skadorna. Däremot har andelen skador på tätskikt legat ganska konstant genom åren omkring 17 procent.